Taşerona Kadro Sürecinin

Ayrıntıları Belli Oldu!

696 sayılı KHK ile kadroya geçiş süreci başladı. Bu süreçte yapılacak işlemler ve ayrıntılar için tıklayın

Ayrıntılar

Çalışma Bakanlığı da

E-Taşeron'u Tercih Etti!

Yüzlerce kamu kurumu tarafından kullanılmakta olan E-Taşeron yazılımını tercih eden kurumlar arasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da eklendi. Bakanlığın tüm hakediş ödemeleri ve toplu iş sözleşmesi fiyat farkı ödemeleri E-Taşeron üzerinden yapılıyor.

Ayrıntılar

E-Taşeron PDKS Modülü

Gerçek Puantajlar Elinizde!

Kartlı geçiş veya biometrik geçiş sistemleri ile %100 entegre olur. İşçi giriş ve çıkış saatleri, fazla mesailer, tatil günü çalışmaları, vardiya saatleri... web tabanlı olarak anlık kontrol edilir.

Ayrıntılar

Toplu İş Sözleşmesi

Fiyat Farkı Ödemeleri

Taşeron işçilerin Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan ücret zamları, sosyal hakları ve fiyat farkı ödemeleri için kamu kurumları E-Taşeron Yazılımı kullanıyor!

Ayrıntıları İncele...

Özlük, hakediş, sözleşme...

hepsi bir arada!

E-Taşeron kurumlara komple bir sözleşme yönetimi sunar. İşçilerin kart geçişlerinden aylık puantaj çizelgesi oluşturmaya, araç tanıma sisteminden akaryakıt fiyat farkı oluşturmaya kadar geniş bir alanda çözüm sunar.

Daha fazla

Taşeron İşçi Maaş, Bordro, Özlük Yazılımı

Kamu Kurumları

E-Taşeron'a

geçiyor!


Toplu İş Sözleşmesi Fiyat Farkı Ödemeleri

Toplu İş

Sözleşmesi

E-Taşeron'da

Kamu kurumlarına yönelik olarak Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması ve toplu iş sözleşmesine bağlı Fiyat Farkı Hesaplarının gerçekleştirilmesi...

İncele...


E-Taşeron PDKS Modülü ile Gerçek Puantajlar!

E-Taşeron PDKS

Hakediş Modülü ile

Gerçek Puantajlar!

E-Taşeron PDKS modülü ile işçilerin gerçek puantajlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Kurumunuzdaki mevcut veya sonradan temin edilecek PDKS cihazlarına tam entegrasyon sağlanarak, işçilerin tüm giriş/çıkışları, fazla mesaileri, vardiyaları, izinleri... web tabanlı E-Taşeron üzerinden takip edilir. Söz konusu puantaj verileri kontrol edildikten sonra hakediş ödemesine ve işçi bordrolarına dönüştürülür.

Devam...

Türkiye'nin En Kapsamlı Hakediş Çözümü!

TAŞERON İŞÇİ ÖZLÜK İŞLEMLERİ

Kamu kurumlarınca takibi zorunlu olan; taşeron işçi kıdem tazminatları, taşeron özlük dosyası işlemleri, taşeron yıllık izin takibi, taşeron maaş ve bordro hesapları, puantaj cetvelleri, sağlık raporları ve izin kayıtları... Hepsi E-Taşeron'da

HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU

Hizmet alımları hakediş raporunu hazırlamak çok kolay. E-Taşeron hakediş programı ile sayfalar dolusu hakediş raporu dakikalar içinde hazır!

MAL ALIMI HAKEDİŞ RAPORU

Akaryakıt alımı, akaryakıt fiyat farkları, enerji alımı hakediş, doğalgaz hakediş, mal alımları hakediş... E-Taşeron ile Mal alımı hakedişlerini hazırlamak çok kolay!


Tüm Hizmet ve Mal Alımı Hakedişlerine Uygun

Kurumlara özel

%100 web

tabanlı!

Kamuda ihale edilen Temizlik, Özel Güvenlik, Büro Hizmetleri, Bakım Hizmetleri, Sekreterlik, Hasta Yönlendirme... gibi personele dayalı hizmetler ile Araç Kiralama, Servis, Yemek, Tıbbi Görüntüleme ve diğer hizmetler... Ayrıca Akaryakıt, Elektrik, Doğalgaz... gibi tüm mal ve hizmet alımlarınızın işçi özlük, hakediş, fiyat farkı ve sözleşme işlemlerini gerçekleştirir...


Yasal sorumluluklarınızı biliyoruz

11.09.2014 tarihli 6552 sayılı Torba Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kamuda çalışan taşeron işçilere kıdem tazminatından yıllık iznine, ücret haklarından sendika ve toplu iş sözleşmesine kadar geniş haklar sağlandı. Bu işlerin takibi ve sorumluluğu ise "asıl işveren" sıfatıyla kurumlara bırakıldı. Bizler sorumluluklarınızı çok iyi biliyor ve işinizi kolaylaştırmak için çalışıyoruz

Devam...

Mevzuatta neler değişti?

Mevzuattaki son

değişiklikleri

inceleyin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği Değişti!

İhale Uygulama Yönetmelikleri ve KİK Genel Tebliğ Değişti!

Kamu İhale Genel Tebliğ ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ Değişikliği!

Devam...

Kurumlar için komple çözüm sunuyoruz

Kıdem Tazmİnatları

İşçilerin kıdem tazminatı hesapları, geçmiş dönem çalışma bilgileri, hizmet cetvelleri, kıdeme esas süreleri, yasal mevzuata uygun olarak takip edilir.

Yıllık İzİn Yönetİmİ

Tüm işçilerin yıllık izin kullanım durumları, kalan izinleri, izine çıkması gereken tarihler, puantaja dayalı olarak anlık ve hatasız şekilde takip edilir.

İşçİ Maaş ve Bordro Hesapları

İşçilerin her ay hakediş döneminde alması gereken yevmiye, yol, yemek... brüt ve net ücretler, anında hesaplanır ve İdarece kontrolü sağlanır.

Hakedİş ve Fİyat Farkları

Puantaj cetveli ,metraj icmali, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesapları, kesintiler, tüm hakediş raporu sistem tarafından hazırlanır

Ücretsiz tanıtım

seminerimize

katılın!

Tanıtım seminerlerimiz dilerseniz kurumunuz adresinde ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Mevzuat konusunda yapılan son değişiklikler, kurumlara yüklenen sorumluluklar ve E-Taşeron.net sisteminin bu konuda size sunduğu eşsiz çözümleri yakından tanıyabileceksiniz...

Seminere katılın

Neden E-Taşeron Kullanmalısınız?

Ödemeler Hızlanır

Hakediş ödemelerinde günlerce süren gecikmeler yaşanmaz, böylece işçiler de maaşlarını zamanında alır

Birimler Ortak Dil Kullanır

Kurumun farklı birimlerince düzenlenmiş olsa dahi hakedişler hep aynı standartta ve düzgünlükte çıkar

Firmalara Bağımlılık Kalkar

E-Taşeron kurum adına tüm işlemleri yaptığı için, firmaya sadece faturayı kesmek ve işçi ücretlerini yatırmak kalır

Excel Devri Kapanır

Kurumdaki iyi niyetli personellerin hazırladığı excel dosyaları üzerinden çalışma devri kapanır. Veri kayıpları, hatalar ve riskler ortadan kalkar