Makaleler ve Analizler

2018 YILI ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMALARINA İLİŞKİN RAKAMSAL ÖRNEKLER

Asgari ücret 2018 yılında 2.029,50 TL olarak belirlendi. Bu çalışmada hizmet alımı ihalelerinde asgari ücrete dayalı fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin olarak normal işçi, engelli işçi ve emekli işçi üzerinden örnekler verilmiştir.

696 SAYILI KHK'YA GÖRE İHALESİ İPTAL EDİLECEK FESHEDİLECEK VEYA UZATILACAK İŞLER HAKKINDA MAKALE

696 sayılı KHK'ya göre ihalesi iptal edilecek, sözleşmesi feshedilecek ya da 22/d ile devam yeni alım yapacak İdareler için faydalı bilgiler, örnek yazılar içeren makalemiz yayınlanmıştır.

TAŞERON YASASI ÇIKTI! KAMU KURUMLARINI NELER BEKLİYOR?

Uzunca süredir beklenen taşeron düzenlemesi 24.12.2017 tarihinde 696 sayılı KHK ile çıktı. Bugünden itibaren 90 gün içerisinde İdareler açısından yapılacak çok fazla işlem var. Yasal düzenlemeyi kapsama girecek İdareler açısından ele aldık.

ARALIK AYINDA ÖDENECEK HİZMET ALIMI HAKEDİŞ RAPORLARININ TARİHİNE DİKKAT!

Yılın son ayı olan Aralık ayında kamu idarelerince hakediş ödemesi yapılan bazı hizmet alımı ihalelerinin düzenleme tarihi 20 Aralık olacaktır. Söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamaları makalemizde bulabilirsiniz.

PERSONELE DAYALI OLMAYAN HİZMETLERDE ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI VERİYOR MUSUNUZ?

Bilinenin aksine bazı personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında da asgari ücretten kaynaklanan fiyat farklarının ödenmesi zorunlu olabilir. Çoğu yemek hizmeti alımında asgari ücret fiyat farklarının verilmemesi itiraz veya dava konusu edilebilir...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FİYAT FARKI ÖDEMELERİNDE SAYIŞTAY DENETİMLERİ AÇISINDAN ORTAYA ÇIKABİLECEK BAZI RİSKLER

2015 yılından bugüne artarak devam eden toplu iş sözleşmesi fiyat farkı ödemeleri, daha şimdiden İdare bütçelerinde önemli bir gider kalemi olarak yerini aldı. Yapılan ödemelerin büyüklüğü ve konuyla ilgili mevzuatın ise henüz tam oturmamış olması ise Sayıştay denetimleri karşısında İdareleri bazı kamu zararı riskleriyle karşı karşıya bırakabiliyor.

YARGITAY, “KIDEM TAZMİNATINDAN TAŞERON FİRMA DA SORUMLU” DEDİ. ÇOK SAYIDA RÜCU DAVASI AÇILABİLİR!

Yargıtay 22'nci Hukuk Dairesi önemli bir karara imza attı. Kararda, taşeron işçisine kıdem tazminatı ödeyen kamu kurumununun tek başına sorumlu tutulamayacağı, kıdem tazminatından ilgili alt işverenlerin de sorumlu olduğu belirtildi.

YOL VE YEMEKTEN KESİLEN SGK PRİMLERİ DAVA YOLUYLA GERİ ALINABİLİYOR. KAMU ZARARI RİSKİNE DİKKAT!

Yargıtay nakdi ödenen yol ve yemek ücretlerinden, SGK primi kesilemez dedi. Bazı şirketler iade davaları açtı ve kazandı. SGK'nın 04/08/2017 tarihli yazısında iade işlemlerinin 30 gün içinde yapılması gerektiği belirtiliyor. Kamuda hizmet ihalelerinde işveren primleri İdare bütçesinden ödeniyor. Bu durumda prim iadesinde kamu zararı riski var.

SENDİKAYA SONRADAN ÜYE OLAN TAŞERON İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA TARİHLERİ NE OLACAKTIR?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi haklarından faydalanmaya başlayacakları tarih nedir? Yüksek Hakem Kurulu karar tarihinden önce sendikaya üye olan işçiler yürürlük tarihinden itibaren mi yoksa üye olduğu tarihten itibaren mi TİS'den yararlanacaktır?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖDEMELERİNDEN %6 EK KESİN TEMİNAT ALINACAKTIR

Taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkı ödemeleri için yükleniciye (alt işverene) yapılan ödemeler üzerinden %6 oranında ek kesin teminat alınması gerekir. Makalede, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görüş yazısına yer verilmiştir.

TAŞERON İŞÇİLERİN GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARI İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENECEK MİDİR?

Kamuda hizmet alımı ihalesi kapsamında çalışan taşeron işçilerin akşam 20:00 sabah 06:00 saatleri arasında 7,5 saati aşan çalışmaları için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir mi? Yargıtay kararları ne diyor?

PERSONELE DAYALI OLMAYAN HİZMET İŞLERİNDE YILLIK İZİN KULLANAN İŞÇİ YERİNE BAŞKA İŞÇİ İSTENEBİLİR Mİ?

Kamuda personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesi kapsamında çalışan taşeron işçilerin yıllık ücretli izin hakları var mı? Yıllık izin kullanan işçi yerine İdarelerce başka işçi istenecek midir? Emsal KİK Uyuşmazlık Kararında ne deniyor?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FİYAT FARKI HESAPLARI E-TAŞERON'DA NASIL HESAPLANIYOR?(TANITIM)

Ücret zamları, bayram çalışmaları, fazla mesailer, gece mesaileri, çocuk yardımı, yakacak yardımı, sosyal haklar, sendikal izinler, toplu iş sözleşmesi bordroları, vergi ve SGK istisnaları, güncel mevzuata uygun olarak nasıl hesaplanır?

YÜKSEK HAKEM KURULU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE "HASTALIK YARDIMI" ÖDEMESİ

Kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi kapsamında çalışan taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi kapsamında hak ettiği Hastalık Yardımı ücretleri nasıl hesaplanacak ve ödenecektir?

DAİRE BAŞKANI HASAN BEY HAKEDİŞ ÖDEMELERİNE ÇÖZÜMÜ NASIL BULDU? (TANITIM)

Ay başı geldi. İşçiler maaş bekliyor ama hakedişler bir türlü çıkmıyor! Kontrol teşkilatı Mesut Bey, hakedişi incelemeye hala devam ediyor. Yüklenici faturasını kesmek için sıkıştırıyor! Daire Başkanı Hasan Bey imzayı sonunda atıyor ama içi rahat değil... Bu işin bir çözümü olmalı... Ama nasıl?

TAŞERON FİRMALARIN OTOMATİK BES UYGULAMASINDA İŞÇİ SAYISI HESABINA DİKKAT!

Otomatik BES'in 2. aşaması olan 250-1000 arasında işçi çalıştıran firmalar için 01.04.2017 tarihinde başladı. Kamuda hizmet alımı ihalesi alan taşeron firmaların işçi sayısının hesabında İdarede çalıştırdığı işçi sayısını mı? Yoksa Türkiye geneli tüm işyerlerindeki işçi sayısı mı dikkate alacak?

ÜCRETSİZ SEYAHAT EDEN ENGELLİ PERSONELE YOL ÜCRETİ ÖDENMESİ KAMU ZARARI MIDIR?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işlerinde engelli personele nakdi yol ücreti ödenmesi kamu zararına sebebiyet vermekte midir? Detaylarını makalemizde bulabilirsiniz.

HAFTA TATİLİ GÜNÜNDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİYE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENEBİLİR Mİ? YA DA NASIL ÖDENEBİLİR?

İdarelerce, taşeron işçilere hafta tatili çalışması karşılığı mesai ücretlerini ödenmek istediğinde mecburen sözleşme birim fiyatları kullanıyor. Buna göre bazı İdareler sözleşmedeki “Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Birim Fiyatını” kullanırken bazı İdareler ise “Fazla Çalışma Saati Birim Fiyatını” kullanmaktalar. Sizce bunlardan hangisi doğrudur? Bize göre her ikisi de yanlıştır. Detaylarını makalemizde bulabilirsiniz.

ŞUBAT AYI HAKEDİŞİNDE EKSİK ÇALIŞAN İŞÇİLERE DİKKAT!

Şubat ayının 28/29 gün olması hakediş ödemelerinde özel bir durum yaratıyor. 5510 sayılı Kanun gereğince Şubat ayında eksik çalışan işçilerin sigorta prim gün sayılarının hesabında parmak hesabı denilen yöntem kullanılıyor. Ancak hakediş ödemelerinde bu yönteme göre hesap edilen prim gün sayıları mı yoksa sadece eksik çalışılan gün sayıları mı dikkate alınmalı?

RAPOR ALAN İŞÇİNİN İLK 2 GÜNLÜK KESİLEN ÜCRETİ İDARELERCE HAKEDİŞTE ÖDENEBİLİR Mİ?

İstirahat raporu alan işçilerin, SGK tarafından karşılanmayan ilk iki (2) günlük ücretlerinin, İdareler tarafından hakedişten kesinti yapılmayarak ödenmesi mümkün mü?

2017 YILI ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

Asgari ücret 2017 yılında 1.777,50 TL olarak belirlendi. Bu çalışmada hizmet alımı ihalelerinde asgari ücrete dayalı fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin olarak normal işçi, engelli işçi ve emekli işçi üzerinden örnekler verilmiştir.

DOĞUM YAPAN TAŞERON İŞÇİLER KAMUDA PART-TIME ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 08/11/2016 tarihinde yayınlanan "Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik" ile doğum yapan işçilere bir yeni bir hak daha verilmiş oldu. Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçiler doğum öncesi ve doğum sonrası bu haklardan nasıl faydalanacaklardır? Hakediş ödemelerinde nelere dikkat edilecek? Makalede detaylarını bulabilirsiniz.

SAYIŞTAY KARARI: EMEKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞLERDE KAMU ZARARI VAR!

Sayıştay Temyiz Kurulunun 21.6.2016 tarihli kararına göre, hizmet alımı ihalesi kapsamında emekli işçi çalıştırılan işlerde %5,5 oranında SGK prim farkının, kamu zararına sebebiyet verdiği belirtiliyor. Emekli işçi çalıştıran tüm kamu kurumlarını yakından ilgilendiren bu kararın detaylarını ve örnek kesinti hesabını bu makalede bulabilirsiniz

İŞÇİLERE İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDENMESİ NEDENİYLE YÜKLENİCİYE FİYAT FARKI ÖDENECEK MİDİR?

2016 yılı Ekim-Kasım-Aralık ayında vergi diliminden dolayı asgari ücretlinin eline geçen net ücretin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi söz konusuyken 26/10/2016 tarihinde yapılan düzenleme ile bu durum telafi edildi ve 1.300,99 TL ile bunun altına düşen ücret arasındaki farkın işçiye “İlave Asgari Geçim İndirimi” şeklinde ödenmesi sağlandı. Yapılan düzenlemenin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri fiyat farkı ödemelerine bir yansıması olacak mı?

TAŞERON İŞÇİLERİN YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKLARI İDARELERCE NASIL UYGULANACAKTIR? ÖDENECEK ÜCRETLER VE HAKEDİŞLER NASIL OLACAKTIR?

6663 sayılı Torba Yasa ile yarı zamanlı çalışma hakları konusunda ne düzenlemeler yapıldı? İŞKUR doğum yapan kadın işçiye ne kadar ücret ödeyecek? Taşeron işçiler bu haklarından nasıl faydalanacak? Yarı zamanlı çalışılan sürelere ilişkin hakediş ödemelerinden kesinti yapılacak mı?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI FİYAT FARKLARININ HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ (RAKAMSAL ÖRNEKLERLE)

Taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret zamları nasıl hesap edilir? İşçi bordrolarına nasıl yansıtılır? Toplu iş sözleşmesi nasıl fiyat farkı olarak ödenir? Fiyat farkına hangi ücretler eklenir? İşveren maliyeti nasıl hesaplanır?

TAŞERON İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLARI VE KAMU KURUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hizmet alımı ihaleleri kapsamında çalışan taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi hakları nelerdir? Toplu iş sözleşmesine giden süreçte neler yaşanır? Ne tür hizmet alımları bu kapsamdadır? Kamu kurumlarını ilgilendiren yönleriyle adım adım toplu iş sözleşmesi süreçleri

PERSONEL HİZMET ALIMI HAKEDİŞLERİNİN ÖDENMESİNDE SGK TOPLAM PRİM GÜN SAYISI ESAS ALINABİLİR Mİ?

Hakediş ödemelerine esas miktarların tespitinde, puantaj cetvellerinden ziyade yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirdiği toplam SGK prim gün sayısının esas alınması ne kadar doğrudur?

VERGİ DİLİMİNE GİREN TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARI HATALI MI ÖDENİYOR?

Yıl içerisinde alt işvereni değişen ve birden fazla alt işveren altında çalışan taşeron işçilerin, gelir vergisi hesabı nasıl yapılmalı? Gelir vergisi dilimine giren taşeron işçilerin maaşları ilgili firmalar tarafından doğru hesaplanıyor mu?

YILLIK İZİN UYGULAMASINDA 2016 YILINDA NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI

Yıllık izin sürelerinin kullanılmasında 2016 Nisan ayında yapılan değişiklik neler getiriyor? Yıllık izin süreleri uzadı mı? Taşeron işçilerin yıllık izin hakları nelerdir? Yıllık izin sürelerinin tespitinde nelere dikkat edilmeli? Yıllık izin ücret olarak ödenebilir mi? Taşeron işçilerin yıllık izinleri devreder mi?

TAŞERON İŞÇİLERE KIDEM TAZMİNATI ÖDEYEN KAMU KURUMLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hangi kapsamdaki çalışan taşeron işçilere kıdem tazminatı ödenir? Kıdem tazminatına esas hizmet süreleri nasıl hesaplanır? İzinli ve raporlu günler kıdem tazminatından düşülür mü? Giydirilmiş brüt ücret nelerden oluşur? Yemek ve Yol ücretleri kıdeme dahil edilir mi? Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır? Hizmet cetveli nasıl düzenlenir?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ VE TATİL GÜNÜ MESAİ ÜCRETLERİ DOĞRU ÖDENİYOR MU?

Hizmet alımı ihalelerinde fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma kavramlarının uygulanmasında yaşanan sorunlar, güvenlik hizmetlerinde ve vardiyalı işlerde yapılan fazla mesailer ile ilgili tereddütler soru-cevap şeklinde ele alınmıştır.

HİZMET ALIMLARI FİYAT FARKI HESAPLARI VE 2016 YILI İÇİN ÖRNEKLER

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, asgari ücret değişikliğinden kaynaklanan brüt işveren maliyetinin nasıl hesaplanması gerektiği anlatılmaktadır. Ayrıca "Engelli İşçi Fiyat Farkı", "Tatil Günü Mesaisi Fiyat Farkı" ve "Saatlik Fazla Mesai Ücreti Fiyat Farkı" na ilişkin örnekler de verilmiştir.

YEMEK VE YOL ÜCRETLERİNİN HAKEDİŞTEN KESİLMESİNDE KAMU ZARARI RİSKİ

Hizmet alımı hakedişlerinde, çalışılmayan veya izinli günler nedeniyle hakedişten kesilen yemek ve yol ücretlerine işveren maliyetlerinin eklenmesi gerekmektedir. Bu önemli husus makalede rakamsal örneklerle tüm detaylarıyla anlatılmaktadır

ÇALIŞILMAYAN GÜNLERDE YEMEK VE YOL ÜCRETLERİ KESİLİR Mİ?

Personele dayalı hizmet alımı işlerinde, işçilerin işe gelmedikleri ve çalışmadıkları günlerde, yemek ve yol ücretleri kesilir mi? Kesinti yapılıp yapılmamasına nasıl karar verilir? Bu konudaki emsal Yargı kararları ve kamu kurumlarının görüşleri ne yöndedir?