Hakediş ve Sözleşme İşlemleri

Hizmet Alımları Hakediş Raporu

Puantaj, Metraj İcmali, Yapılan İşler Listesi, Hakediş İcmali, Dizi Pusulası, Hakediş Özeti, Hakediş Ön Kapağı, Hakediş Ödeme Cetveli ve hakediş raporuna eklenmesi gereken tüm raporlar E-Taşeron sistemi üzerinden kolaylıkla hazırlanmaktadır.

Mal Alımları Hakediş Raporu

Akaryakıt puantajı, elektrik, doğalgaz, enerji alımları puantajı... Kısaca mal alımları hakediş raporuna eklenmesi gereken tüm raporlar E-Taşeron sistemi üzerinden rahatlıkla hazırlanmaktadır.

Hakediş Takip ve Yönetim Sistemi

Merkezi birimler ve taşra teşkilatınca düzenlenen hakedişlerin tek merkezden yönetilmesi, takip edilmesi, hakediş ödemelerinde gecikme ve hataların önüne geçilmesi ve bu konuda belli bir standart oluşturulması amacıyla kurumların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş ve içinde yönetim araçları barındıran modüldür.

Hizmet Alımları Fiyat Farkı

Hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esasların 5. maddesine göre, çok sayıda endeksin bir arada kullanıldığı işlere uygundur. Ayrıca Esasların 6. maddesine göre işçilik maliyetlerindeki değişiklikler, işveren maliyeti farklı olan kalemler için (Normal, Engelli, Emekli gibi) ve ayrıca fazla mesai ve tatil günü çalışmaları için ayrı ayrı fiyat farkları hesaplanır.

Mal Alımları Fiyat Farkı

Akaryakıt alımlarında kullanılan EPDK fiyatları sistemde güncel olarak yer almaktadır. Sadece günlük alınan akaryakıt müktarları girilerek, bu hakedişte ödenmesi/kesilmesi gereken fiyat farkı hesaplanır. Ayrıca doğalgaz ve elektrik alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesapları da sistem üzerinden otomatik hesaplanır.

İş Artışları, Muayene ve Kabul İşlemleri

İşin devamı sırasında sözleşmede yer almayan ancak yapılması zorunlu olan ilave işlerin olurlarının hazırlanması, yeni iş kalemlerinin sisteme girilmesi, iş artış/eksiliş tutanaklarının hazırlanması işlemleri E-Taşeron üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca kontrol teşkilatınca hizmet işlerinde ara kontroller ve muayene kabul tutanakları sistem üzerinden alınabilmektedir.

Taşeron İşçi Özlük İşlemleri

İşçi Bilgilerinin Düzenlenmesi

Taşeron işçilerin, İdarelerce tutulması gereken tüm özlük bilgileri sistemde yer almaktadır. İdare işçi ile ilgili varsa tarattırılmış belgeleri de sisteme yükleyebilmektedir. İşçinin işe başladığı tarihten ayrıldığı tarihe kadar ki tüm çalışma bilgileri, yıllık izinleri, fazla mesaileri, aldığı ücretler, bordro dökümleri... rahatlıkla sistem üzerinden takip edilmektedir

Maaş ve Bordro İşlemleri

Torba yasa gereğince İdareler, Yüklenicilerin işçilere maaşlarını doğru ve eksiksiz olarak yatırdığını kontrol etmekle yükümlüdür. E-Taşeron sayesinde yüzlerce taşeron işçinin yatması gereken maaş tutarları anında ve kuruşu kuruşuna hesaplanır. Bu sayede Yüklenicinin maaşları hatalı yatırma riski de ortadan kalkar.

İşçi Maaşlarının Bankadan Takibi

İşçilerin banka hesaplarına yatırılan ücretlerin, bordro rakamları ile uyarlı olduğunu E-Taşeron ile kontrol etmek çok kolaydır. Banka tarafından elektronik ortamda verilen ücret dökümü listesi (.xls, .xml formatında) sisteme aktarılır ve işçi bordrosunda hesaplananlar ile bankaya yatırılan ücretlerden farklı olanlar listelenir

Kıdem Tazminatı İşlemleri

İdarelerce kıdem tazminatı işlemlerini E-Taşeron üzerinden gerçekleştirmek oldukça kolaydır. 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi ve yargı kararları doğrultusunda en doğru kıdem tazminatı hesabı yapılır. Kıdem tazminatı ödemesine ilişkin ayrıntılı hesap raporu hazırlanır. Ayrıca Yönetmelik eki "Hizmet Cetveli" raporları da otomatik hazırlanır.

Yıllık İzinlerin Takibi

Taşeron işçilerin yıllık izin takibi İdarelerin sorumluluğundadır. E-Taşeron sistemi ile işçilerin yıllık izinlerini yasal süresinde ve eksiksiz olarak kullanıp kullanmadığını takip etmek son derece kolaydır. Sistem sayesinde, yıllık izni kalmayan bir işçiye yanlışlıkla fazladan yıllık izin girilemez. Ayrıca sistem yıllık izin kullanım tarihi bitecek olup da halen izin hakkı bulunan işçilere ilişkin de uyarı verir

Toplu İş Sözleşmesi, Sendika İşlemleri

İşçilerin üye oldukları İşçi Sendikaları ve maaşlarından kesilen sendika aidatları sistemde tanımlanır. Ayrıca yasal düzenlemelere uygun olarak imzalanmış toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ilave ödemelere ilişkin bilgiler de sistemde tanımlanabilir. Böylelikle işçilerin bordrosunda toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ilave ücretleri de ayrıca görüntülenir.

Puantaj İşlemleri

İşçi Puantaj Cetveli

Taşeron işçilerin çalıştığı gün, devamsızlık, yıllık izin, sağlık raporu, ücretsiz izin, ücretli izin... gibi bilgilerinin giriş yapıldığı bölümdür. Bu bölümde aynı zamanda kullanıcı tarafından tanımlanan özel puantajlar da girilebilmektedir

Vardiya Puantaj Cetveli

Özel Güvenlik hizmeti alımı gibi vardiyalı işler için geliştirilmiş puantaj cetvelidir. İstenilen sayıda (3, 5, 20...) vardiya tanımlaması yapılabilmektedir. Vardiyalı işlere özgü hafta tatili ve istirahat gün planlaması yapılabilmektedir

PDKS, Kart, Parmak İzi Entegrasyonu

E-Taşeron, Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) ile tam entegre olarak çalışabilmektedir. Bu sayede işçilerin işe giriş çıkışları ile ilgili tutulan imza föyleri haricinde elektronik ortamda takip ve kontrol sağlanabilmektedir.

Fazla Mesai ve Tatil Günü Çalışmaları

E-Taşeron sistemi ile bir işçinin yıllık bazda ne kadar süre fazla mesai yaptığı ve tatil günlerinde ne kadar çalıştığı takip edilebilir. Sistem yıllık fazla mesai veya tatil günü çalışma limiti aşıldığında kullanıcıya uyarı verir.

Çok Noktadan Puantaj Girişi

İşçilerin aylık puantajları tam yetkili kullanıcılar tarafından girilebildiği gibi İdare isterse sadece puantaj girmeye yetki verdiği personelleri bu işte kullanabilir. Hatta taşeron firma personeline bile puantaj giriş yetkisi verebilir. Bu durumda ilgili kullanıcı sadece yetki verilen puantaj pencerelerini görecektir

Grup, Kısım, Birim Bazında Puantaj Girişi

Bu özellik sayesinde puantajlar grup/kısım/birim bazında takip edilebilir. Örneğin; İdare çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere tek seferde 300 taşeron işçi aldı ve bunları ihtiyaca göre ilgili birimlere/ek binalara/noktalara dağıttı. Eğer bu işçiler toplu olarak değil de çalıştıkları birim bazında takip edilmek istenirse E-Taşeron'un bu özelliği kullanılabilir

Mevzuat değişse de

içiniz rahat olsun!

Uzmanlarımız, mevzuatta yapılan tüm değişiklikleri günlük olarak takip etmektedir. Herhangi bir değişiklik olduğunda, gerekli güncellemeler süratle gerçekleştirilmektedir.

E-Taşeron sistemi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, KİK Genel Tebliğ, 4857 sayılı İş Kanunu, 6552 sayılı Torba Yasa, Fiyat Farkı Kararnameleri ilgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler ve Yargıtay, Danıştay, Sayıştay kararları incelenerek geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilen bir yazılımdır

Web Tabanlı Sistemin Rahatlığı

Yükleme, kurulum derdi yok! USB Kilit yok! Verilerim kayboldu yok! E-Taşeron %100 web tabanlıdır. İnternet olan her yerde kullanıma hazırdır. İster uzak sunucudan ister kurum sunucusu üzerinden çalışma seçeneği vardır. E-Taşeron, kurum Bilgi İşlem servisinin talep edeceği teknik alt yapı ve standartlara tam uygundur. Harici bir yazılım uygulaması olarak kullanılabildiği gibi talep edilirse kuruma ait yazılımlarla entegrasyonu mümkündür.

Kullanımı Kolay Arayüzler

Modern çizgilere sahip, tertemiz arayüzler ile keyifli bir kullanım sunulmaktadır. E-Taşeron'u kullanabilmek için uzun uzun eğitimlere gerek yoktur. Genellikle kullanıcılarımız birinci gününde yazılımı çözer ve kullanmaya başlarlar. Ancak takıldığınız her noktada ister yazılım içinden canlı destek (Chat Support) uygulaması ile isterseniz uzak masaüstü (Desktop Support) bağlantısı ya da telefon ile uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz

Excel'den Aktarım İmkanı

E-Taşeron içerisinde yoğun veri girişi yapılan ekranlar (Taşeron işçi kayıtları, puantaj kayıtları, kıdem esas geçmiş çalışma kayıtları... vs.) için hazırlanmış, Excel'den aktarma seçenekleri mevcuttur. Bu sayede özellikle ilk kez sistemi kullanmaya başlayan kurumların ellerinde birikmiş yoğun veriyi E-Taşeron'a aktarmaları oldukça kolaydır