E-Taşeron PDKS Modülü Nedir?

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ (PDKS)

Kurumda çalışan işçilerin işe giriş ve çıkış saatleri, fazla mesaileri, tatil günü çalışmaları, vardiyaları vb. kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Kamu kurumlarında genellikle kartlı geçiş sistemi kullanılmakla birlikte daha güvenli olması sebebiyle biometrik tanıma sistemleri (parmak izi, yüz tanıma, avuçiçi damarizi) sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.


E-Taşeron PDKS Modülü Nedir?

Personel hizmet alımı ihalelerinde hakediş ödemesine esas miktarlar "Puantaj Cetveli" üzerinden hesaplanır. Bu nedenle puantajların doğruluğu ve gerçeğe uygunluğu hakediş ödemeleri açısından son derece önemlidir. Puantajlar sadece hakediş ödemesinde değil 4857 İş Kanunu çerçevesinde işçilik haklarının takibi açısından da önemlidir. E-Taşeron PDKS modülü, taşeron işçi puantajlarını gerçek PDKS verileri ile eşleştirerek, İdare ve kontrol teşkilatının takip ve kontrol işini kolaylaştırır.

PDKS Modülü ile Neler Kontrol Edilir?

E-Taşeron PDKS Modülü Sıkça Sorulanlar

1) Kurumumuzdaki Mevcut PDKS (Kartlı Geçiş vs.) ile E-Taşeron Entegre Olabiliyor mu?

Evet. Kurumunuzda hali hazırda ve çalışır durumda PDKS donanımları varsa E-Taşeron PDKS modülü, mevcut donanımlarınıza entegre edilir. Yalnız, entegrasyon için bazı şartlar gereklidir. Uzmanlarımız donanımlarınızı yerinde inceler ve entegrasyon konusundaki uygunluklarını size bildirir.

3) İşçilerimizin Giriş ve Çıkış Bilgilerini Puantaja Otomatik Mi Aktarıyor?

Evet bu işlem anlık ve otomatik gerçekleşiyor. İsterseniz günlük olarak, isterseniz ay sonunda toplu şekilde işçilerin giriş/çıkış dökümlerini alabiliyorsunuz.

5) Geç Giriş, Erken Çıkış, Tölere Edilecek Süreler Girilebiliyor mu?

Evet, çalışma hayatının doğası gereği işçiler tam saatinde giriş ve çıkış yapamayabiliyorlar. Bu durumda tölere edilecek süreler (Örneğin 15 dk. geç giriş ve erken çıkış) gibi tanımlayabilirsiniz. Bu süreler içinde kalan giriş ve çıkışlar sistem tarafından yine doğru olarak algılanır.

2) E-Taşeron'u PDKS'ye Nasıl Entegre Ediyorsunuz?

Bildiğiniz üzere E-Taşeron %100 tabanlı bir uygulamadır. PDKS donanımlarınız ise kurumunuz içindeki ağ (network) üzerinde bulunmaktadır. Uzmanlarımız kurum içindeki PDKS donanımlarınız ile E-Taşeron web sunucusu arasında bir köprü kurarak (Web Servis ) anlık olarak haberleşmelerini sağlar.

4) Fazla Mesaileri Hesaplayabiliyor mu?

Evet. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar ile ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları otomatik olarak işçi puantajına yansıtılıyor. Bu işlem için E-Taşeron'un ilgili penceresinde mesai başlangıç ve bitiş saatleri, haftalık çalışma planı, fazla mesai ve tatil günü çalışma gruplarını tanım ve ayarlarını siz belirliyorsunuz.

6) Vardiya Takibi Yapabiliyor muyuz?

Evet. Kurumunuzda uygulanan vardiyaları sisteme tanımlıyorsunuz. İşçinin günlük giriş-çıkış saatleri hangi vardiyaya denk geliyorsa, puantajda o vardiyada çalışmış gösteriliyor. Ayrıca günlük 11 saat ve haftalık 45 saat ile sınırlı çalışmaları aşıldığı takdirde sistem sizi uyarıyor.

E-Taşeron PDKS Modülü

Hangi Kurumlar İçindir?

Hizmet alımı ihalesi yoluyla personel çalıştıran tüm kamu kurumları ve özellikle hakedişe esas puantajları daha sıkı denetlemek etmek isteyen kurumlar için ideal bir çözümdür. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu'na göre günlük 11 saat, haftalık 45 saat, yıllık 270 saat çalışmalar, hafta tatili çalışmaları, bayram tatili çalışmalarının, yasada belirtildiği şekilde yürütüldüğünü kontrol etmek isteyen kurumlara çözüm sağlamaktadır.

E-Taşeron PDKS ile Hatalı Puantajlara Son!

VARDİYALI İŞLERE ÖZEL GELİŞMİŞ ÇÖZÜMLER

Özel Güvenlik hizmet alımları, Hastane personeli ve sağlık hizmetleri, Evde bakım ve sosyal hizmetler... gibi 24 saat esasına dayalı hizmetlerde işçilerin çalışma sürelerinin takibi her zaman sorunlar yaratmaktadır. Kurumunuz tarafından vardiya düzenleri ve çalışma kuralları belirlenmiş bu tip işleri E-Taşeron PDKS modülü ile entegre ediyoruz. Böylece İş Kanunu ve ihale sözleşmesine aykırı çalışmalar, izinler vb. olduğunda sistem anında uyarı veriyor.

FARKLI İL/İLÇE/LOKASYONDAKİ İŞÇİLERİ TEK MERKEZDEN TAKİP ETME

İşin özelliği gereğince tek binada değil de farklı il/ilçe/lokasyonlarda çalışan işçileri toplu olarak takip etmek durumunda olan kurumlar için özel çözümler üretmekteyiz. Tüm lokasyonları tek merkeze bağlayıp, işçilerin giriş-çıkış bilgilerini web tabanlı uygulama üzerinden takip edilmesini sağlıyoruz. Bu sayede birimler arasında farklı uygulamaların oluşması engelleniyor. Ayrıca uzak birimlere kontrol teşkilatının gitmesinin mümkün olmadığı hallerde PDKS verileri üzerinden hakediş kontrolü sağlanabiliyor.