Ücretsiz Tanıtım Semineri

BİZİ DAVET EDİN, E-TAŞERON'U SİZE ANLATALIM

Türkiye'nin neresinde olduğunuz fark etmez. E-Taşeron'u görmek ve tanımak istiyorsanız sadece bizi kurumunuza davet etmeniz yeterli. Ücretsiz vereceğimiz seminere, kurumunuzda hakediş ödemeleri, taşeron işçi özlük işlemleri ve takibi, kontrol teşkilatı ve komisyonda görev alan tüm personel katılabilir. Seminer talebinizi en alttaki formu kullanarak bize iletmeniz yeterlidir. Arkadaşlarımız, iletişim bilgilerinizden size ulaşacak ve seminer talebinizle ilgili işlemleri gerçekleştirilecektir

KURUMUNUZDA ÜCRETSİZ SEMİNER DÜZENLİYORUZ

Bildiğiniz üzere, E-Taşeron sistemine konu olan hizmet alımı ve taşeron işçi mevzuatında önemli yenilikler ve değişiklikler yaşandı. O nedenle sizlere ilk önce 6552 sayılı Torba Yasa ve sonrasında gelişen güncel mevzuat değişiklikleri ve İdarelere bu konularda düşen görev ve sorumlulukları anlatıyoruz. Ardından dilerseniz E-Taşeron yazılımının bu alanda getirdiği çözümleri çarpıcı örneklerle gösteriyoruz. Mevzuat seminerlerimize yoğun ilgi gösteren değerli kurumlarımıza buradan teşekkür ediyoruz ve seminerlerimizin bundan sonra da aynı kalitede ve ücretsiz olarak devam edeceği müjdesini şimdiden veriyoruz.

Mevzuat Semineri Konu Başlıkları

6552 TORBA YASA SEMİNERİ

6552 sayılı Torba Yasa 11 Eylül 2014 tarih, 29116 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemeler özellikle Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında çok önemli değişiklikler ve yenilikler getirmiştir.

SEMİNERDE HANGİ KONULAR İŞLENİYOR?

Torba Yasa hangi kurumları ve ne tür işleri ilgilendiriyor? Hangi hizmet alımları için ihale yüklenme süresi 3 yıl oldu? 4734 sayılı Kanunun 62/e bendindeki değişiklikler nedir? Hizmet alımlarında ihaleye çıkmak için Maliye Bakanlığından uygun görüş alınacak mıdır? İdare Asıl İş-Yardımcı İş ayrımını nasıl yapmalıdır? Asıl işlerde taşeron çalıştıran İdarelere yönelik yaptırımlar nelerdir? Sözleşmede yazılı olmayan işlerde taşeron işçi çalıştırılabilir mi? İdare-Yüklenici (Asıl İşveren-Alt İşveren) ilişkisi nasıl düzenlenmeli? Hangi durumlarda İdare muvaazalı ilişki kurmuş olur? 4857 sayılı İş Kanunu'nun İdareyi ilgilendiren maddeleri nelerdir? Taşeron işçilerin özlük bilgilerini İdareler mi tutacak? İşçilerin yıllık izinleri nasıl takip edilmeli? Taşeron işçiler sendikalara üye olabilecekler mi? Sendika ve toplu iş sözleşmesi süreçlerinde İdarelere ne tür sorumluluklar düşüyor?... Detaylı bilgi için (312) 484 31 00

TÜM YÖNLERİYLE KIDEM TAZMİNATI SEMİNERİ

6552 sayılı Torba Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren taşeron işçilere kıdem tazminatları, çalıştıkları kamu kurumlarınca ödenmeye başlamıştır.

SEMİNERDE HANGİ KONULAR İŞLENİYOR?

Taşeron işçilerin kıdem tazminatı konusunda 6552 Torba Yasada ne tür düzenlemeler yapılmıştır? Çalışma Bakanlığı tarafından 08.02.2015'de yayınlanan Kıdem Tazminatı Yönetmeliği neleri içermektedir? Kıdem tazminatı hangi işlerde çalışan taşeron işçileri kapsıyor? Kıdem tazminatına hak kazanmak için hangi koşullar gerekli? 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesi neleri düzenliyor? İstifa eden veya sözleşme yenilemeyen taşeron işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Sigorta süresi ve prim ödeme gün sayısını dolduran işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Hangi durumlarda kıdem tazminatı ödenmez? Kıdeme esas süreler nasıl hesaplanmalı? Farklı kurumlarda çalışan işçilerin kıdem süresi nasıl hesaplanır? Sağlık raporu ve izinli günler kıdem süresinden düşülür mü? Kıdem süresi hesaplanırken nelere dikkat edilmeli? Giydirilmiş son brüt ücret neyi ifade ediyor? Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanmalı? Kıdem ödemesi hangi bütçeden ve nasıl yapılır? Hizmet cetveli nasıl düzenlenir?... Detaylı bilgi için (312) 484 31 00

HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ DÜZENLEME SEMİNERİ

Bu seminerde, özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ait hakediş raporları düzenlenirken İdarelerce dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır

SEMİNERDE HANGİ KONULAR İŞLENİYOR?

Personele dayalı hizmet alımı hakedişleri nasıl düzenlenmeli? Puantaj cetvelleri nasıl hazırlanmalı? Puantajda yer alan gün sayıları bordrolarda nasıl gösterilmeli? İşçi bordroları İdarelerce nasıl kontrol edilmeli? Çalışılmayan günler için ne tür kesintiler yapılmalı? Eksik gün kesintisi nasıl hesaplanmalı? Yol ve yemek ödenen işlerde çalışılmayan günlerde kesinti tutarı nasıl hesaplanmalı? Fazla mesai ve tatil günü mesaileri nasıl hesaplanmalı? Teklif cetvelinde yer almayan engelli ve emekli işçiler için ne işlem yapılmalı? İş artış ve eksilişleri, yeni birim fiyat ve mukayese cetveli nasıl hazırlanmalı? Metraj icmali, Yapılan işler listesi, Hakediş icmali raporları nasıl düzenlenmeli? Hakediş arka kapağı (ödeme cetveli) nasıl hazırlanmalı? Yüklenici faturasını hakedişin hangi rakamlarına göre kesmeli?... Detaylı bilgi için (312) 484 31 00

HİZMET VE MAL ALIMLARI FİYAT FARKI SEMİNERİ

Son yapılan düzenlemeler neticesinde İdarelerce hizmet ve mal alımları fiyat farkı ödemelerinde nelere dikkat edilmelidir?

SEMİNERDE HANGİ KONULAR İŞLENİYOR?

Hizmet alımları fiyat farkı esasları neleri düzenliyor? Esasların 5. maddesine göre fiyat farkı nasıl hesaplanmalıdır? Personele dayalı işlere ilişkin olarak, fiyat farkı esaslarının 6. maddesi nasıl yorumlanmalı? İhale tarihinde ve uygulama ayındaki işçilik brüt maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır? Ücreti farklı olan işçilik kalemleri için ayrı ayrı hesap yapılmalı mı? Saatlik fazla mesailer ve tatil günü çalışmaları için fiyat farkı ödenir mi? Engelli işçilerin fiyat farkı nasıl hesap edilir? Yemek prim istisna tutarındaki değişiklik fiyat farkında dikkate alınır mı? İşveren maliyetinde değişilik olduğunda fiyat farkı değişir mi? Eksik çalışma nedeniyle fiyat farkından kesinti yapılmalı mı? Mal alımlarında fiyat farkı nasıl hesaplanır? Akaryakıt fiyat farkı ödemelerinde nelere dikkat edilmeli? Elektrik ve doğalgaz alımlarında fiyat farkı nasıl hesaplanmalı? Detaylı bilgi için (312) 484 31 00

Seminer Talep Formu

Seminer Talebiniz Hakkında

Ücretsiz mevzuat semineri hizmetimiz sadece kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirilmektedir. Seminerlerimiz tamamen ücretsiz olup, kurumun kendi adresinde düzenlenmektedir. Seminer verilecek salonun alt yapısı (projeksiyon, mikrofon... vs.) kurum tarafından sağlanmaktadır. Seminer tarihi karşılıklı olarak teyit edildikten sonra kesinleştirilmektedir.

Seminerlerimiz kurumun birçok birimini ilgilendirdiğinden, çoğunlukla geniş katılım sağlanarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle katılımcı sayısında bir sınırlamamız yoktur. Seminere ilgi duyabilecek tüm birimleri davet etmeniz, hem seminerin daha verimli ve güzel geçmesini hem de soru-cevap bölümlerinin faydalı olmasını sağlayacaktır

Ad Soyad*

E-Posta*

Cep Telefonu

Mesajınız*