Enerji (Elektrik) Alımı
Örnek Hakediş Raporu

Hakediş Ön Kapağı

Enerji (Elektrik) Alımı, Hakediş Ön Kapağı, mal alımı hakediş raporunda sözleşme konusu işe ait bilgiler, avanslar, iş artışları ve süre uzatımlarına ilişkin bilgilere yer verilen kapak sayfasıdır

Fiyat Farkı Hesabı (Enerji Alımları)

Enerji (Elektrik) Alımı Fiyat Farkı. Fiyat farkı esasları uyarınca, ihale tarihi ve uygulama ayında TUIK endekslerinde (Örn: 35.1 Elektrik enerjisi) meydana gelen farklara ilişkin hesap raporudur.

Dizi Pusulası

Enerji (Elektrik) Alımı Dizi Pusulası. Bu hakediş raporu içinde yer alan belgelerin listesi, adedi ve sayfa sayılarına yer verilen rapordur. Başka bir ifadeyle hakediş raporunun içindekiler listesidir.

Hakediş Raporu

Enerji (Elektrik) Alımı Hakediş Raporu. Bu hakedişe kadar gerçekleştirilen iş tutarı, fiyat farkı tutarı, bu hakediş tutarı ile kesinti ve mahsuplar ve yüklenici ödenecek tutarların gösterildiği rapordur

Enerji Alımı Puantaj Cetveli

Enerji (Elektrik) Alımı Puantaj Cetveli. Bu hakediş döneminde alımı yapılan enerji miktarları, fatura bilgilerinin girildiği ve ödemeye esas miktarlarının tespit edildiği rapordur. Bu rapor üzerinden hakedişe esas ödeme miktarları hesaplanır

Metraj İcmali (Yeşil Defter)

Enerji (Elektrik) Alımı Metraj İcmali. Bu hakedişe kadar ve bu hakediş döneminde gerçekleştirilen işlerin miktarlarının (kW/saat... gibi) fiyat ve tutar belirtilmeden yer verildiği rapordur.

Yapılan İşler Listesi

Enerji (Elektrik) Alımı Yapılan İşler Listesi. Metraj icmalinden gelen miktarların sözleşme birim fiyatları ile çarpıldığı ve bu hakedişe kadar gerçekleştirilen iş tutarlarının belirtildiği rapordur

Hakediş Ödemeler İcmali

Enerji (Elektrik) Alımı Hakediş İcmali. Bu hakedişe kadar gerçekleşen tahakkuk tutarları, kesinti ve mahsuplar ile Yükleniciye yapılan ödemelerin listelendiği rapordur.

Hakediş Özeti

Enerji (Elektrik) Alımı Hakediş Özeti. Bu hakedişe kadar yapılan işlerin her bir hakediş bazında tutarları, fiyat farkı tutarları ve toplam hakediş tutarlarının yer aldığı rapordur

Enerji Alımı Mal Kabul Tutanağı

Enerji (Elektrik) Alımı Tarife, İlk Endeks, Son Endeks, Tüketim, TR Kaybı ve Tüketim Bedeli Hesap Kontrolü. Ayrıca kesintilerin Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, TRT Payı, BTV uygulanması neticesinde fatura bedeli ve hakediş ödemesi kontrolü

Diğer Örnek Hakediş Raporları

Personel-Temizlik Örnek Hakediş Raporu

Temizlik, Güvenlik, Büro, Danışma, Çağrı Merkezi, Ziyaretçi Yönelendirme... vb. personele dayalı hizmet alımı hakediş raporlarının hazırlanması. Puantaj, Bordro, Asgari Ücret Fiyat Farkı, Yol ve Yemek Ücretleri, aylık yapılan iş karşılığında sözleşme kapsamında Yükleniciye ödenecek hakediş tutarının hesaplanması.

Akaryakıt Alımı Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca alımı yapılan benzin, motorin, lpg - otogaz, kalorifer yakıtı vb. akaryakıt ürünleri alımı hakediş raporlarının hazırlanması. Akaryakıt Fiyat Farkı hesaplarının otomatik yapılması. EPDK günlük verilerinin sistemden takibi. Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) entegrasyonu ve daha birçok özellik...

Yemek - İaşe Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca ihale edilen yemek hazırlama, pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetlerinin hakediş raporlarının hazırlanması. Günlük tüketilen öğün sayılarının sisteme girilmesi. Ahçı, garson, bulaşıkçı vb. personelin puantajlarının takibi. Aylık tüketilen öğün sayısı üzerinden hakediş raporlarının otomatik olarak hazırlanması

Araç Kiralama Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca ihale edilen "Sürücülü" veya "Sürücüsüz" araç - taşıt kiralama hizmet alımları. Araç kiralaması yapan tüm kamu kurumlarının Yüklenicilere ödedikleri aylık hakediş raporlarının hesaplanması ve web tabanlı sistem üzerinden araç sayısı, plaka, km verilerinin takip edilmesi ve daha birçok özellik..

Kent Temizliği Çöp Toplama Örnek Hakediş

Belediyeler tarafından ihale edilen kent temizliği, çöp toplama ve nakli hizmetleri hakediş raporlarının hazırlanması. Söz konu ihaledeki işçilik kalemlerinin puantajı, çöp toplama araçları, yol süpürme araçları puantajları ve takibi ile aylık yapılan temizlik hizmetinin hakediş raporunun hazırlanması

Personel Servis Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca ihale edilen servis, personel taşıma hizmet alımları hakediş raporlarının hazırlanması. Otobüs, minibüs ve servis taşıtlarının bilgilerinin sisteme girilmesi. Güzergah, Sefer veya KM üzerinden hakediş ödeme imkanı. Günlük sefer sayılarında eksik ve fazla sefer girişi yapabilme ve daha birçok özellik...

Kamu Kurumlarına Özel

Hakediş Uygulamaları

Kamu kurumlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale ettiği hizmet ve mal alımı işlerinin, sözleşme süresince ödenecek hakedişleri için geliştirilmiş yazılım sistemidir

Hakediş ödemesi için ihtiyaç duyulan ne varsa; raporlar, hesaplamalar, takip ve kontrol işlemleri, iş artışları, muayene ve kabul işlemleri... web tabanlı sistem üzerinden gerçekleştirilir

Web Tabanlı Sistemin Rahatlığı

Yükleme, kurulum derdi yok! USB Kilit yok! Verilerim kayboldu yok! E-Taşeron %100 web tabanlıdır. İnternet olan her yerde kullanıma hazırdır. İster uzak sunucudan ister kurum sunucusu üzerinden çalışma seçeneği vardır. E-Taşeron, kurum Bilgi İşlem servisinin talep edeceği teknik alt yapı ve standartlara tam uygundur. Harici bir yazılım uygulaması olarak kullanılabildiği gibi talep edilirse kuruma ait yazılımlarla entegrasyonu mümkündür.

Kullanımı Kolay Arayüzler

Modern çizgilere sahip, tertemiz arayüzler ile keyifli bir kullanım sunulmaktadır. E-Taşeron'u kullanabilmek için uzun uzun eğitimlere gerek yoktur. Genellikle kullanıcılarımız birinci gününde yazılımı çözer ve kullanmaya başlarlar. Ancak takıldığınız her noktada ister yazılım içinden canlı destek (Chat Support) uygulaması ile isterseniz uzak masaüstü (Desktop Support) bağlantısı ya da telefon ile uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz

Excel'den Aktarım İmkanı

E-Taşeron içerisinde yoğun veri girişi yapılan ekranlar (Taşeron işçi kayıtları, puantaj kayıtları, kıdem esas geçmiş çalışma kayıtları... vs.) için hazırlanmış, Excel'den aktarma seçenekleri mevcuttur. Bu sayede özellikle ilk kez sistemi kullanmaya başlayan kurumların ellerinde birikmiş yoğun veriyi E-Taşeron'a aktarmaları oldukça kolaydır