Kamu Kurumları için
Web Tabanlı Hakediş Yazılımı

Hakedişler Sorun Olmaktan Çıkıyor

Tüm Hakedişler Tek Merkezde

Kurumların hakediş hesapları ve ödemeleri merkezi sistem üzerinden yürütülür. Böylece birimler arasında oluşan farklılıklar ortadan kaldırılır. Tüm birimler aynı hesap sistemini kullanılır ve kurum içinde birliktelik sağlanır.

Kontrol Teşkilatı Görevlileri

Hakediş ve sözleşme süreçlerinde görev alan kontrol teşkilatlarının atanması, yapacakları işlemler, hazırlayacakları raporlar ve tutanaklar sistem üzerinden gerçekleştirilir.

Hakediş Ödemeleri Kontrol Altında

Yapılan hakediş ödemeleri, Birim bazında, Dosya bazında, Hakediş bazında takip edilebilir. Sistemde yetki verilmiş Yöneticiler kendi birimlerine ait hakediş ödemelerini rahatlıkla izleyebilir.

Sözleşmeye Göre İlerleme Durumu?

Yüklenicinin her ay gerçekleştirdiği iş miktarları tutar - yüzde bazında ilerlemeler görüntülenir. Böylece işin ne kadarının gerçekleştiği, kalan iş miktarı ve isözleşme bedelinde bir artış olup olmadığı takip edilir

Muayene ve Kabul İşlemleri

Yürürlükteki Muayene ve Kabul Yönetmeliklerine uygun olarak, Yüklenici kabul teklif belgesinden başlayarak muayene ve kabul komisyonu görevlendirmesi, kabul işlemleri ve süreçlerinin sistem üzerinden takip edilmesi mümkündür

Yer Teslim İşlemleri

Yükleniciye yapılacak yer teslimi. Yer teslimine ilişkin rapor ve tutanaklar. İşe başlama talimatı yazısının gönderilmesi. Yer teslimine ilişkin bilgilerin sistem üzerinden takip edilmesi

Teminatların Takibi

Yükleniciler tarafından verilen kesin teminatların, iş artışları, fiyat farkı ödemeleri neticesinde tutarların yeterli olup olmadığı ve hakedişlerden yapılan teminat kesintileri ile Yükleniciye işin bitiminde iade edilecek teminatların takibi

Cezalar ve Kesintiler

Sözleşme ve ihale dokümanına göre Yüklenicinin sözleşmeye aykırı olarak hareket etmesi neticesinde uygulanacak ceza ve kesintilerin sistem üzerinden girilmesi ve takibi. Cezalı olarak çalışılan sürelerin hakedişlerden kesilmesi.

Süre Uzatım Kararları

İdareden kaynaklı nedenler veya mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu işin süresinde bitirilememesi neticesinde Süre Uzatım kararı alınması yönünde yapılan işlemler ve ilgili raporlar sistem üzerinden takip edilebilir

İş Artışı - İş Eksilişi

Sözleşme bedelinin aşılması. İş artışına ilişkin işlem ve tutanaklar, ek teminatlar ve vergilerin hesapları. Yüzde 80'in altında eksiliiş durumu ve tazminat ödemeleri sistem üzerinden takip edilir.

Fesih ve Tasfiye İşlemleri

Sözleşmenin feshi durumunda, Yükleniciden yapılacak kesintiler, teminatların gelir kaydedilmesi ve diğer işlemler. Tasfiye halinde kesin hesap işlemleri ve kontrol teşkilatınca yapılacak diğer işlemler sistem üzerinden takip edilebilir

Kurumlara Özel

Hakediş Yazılımı

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış hakediş yazılımıdır. Çağın gerektirdiği teknolojiye uygun olarak web tabanlı ve yeni nesil teknolojilere sahiptir

İdarelerin kurumsal ERP sistemlerine kolayca entegre edilir. Güvenli bir şekilde, kurum sunucuları üzerinden kullanıma sunulur

Web Tabanlı Sistemin Rahatlığı

Yükleme, kurulum derdi yok! USB Kilit yok! Verilerim kayboldu yok! E-Taşeron %100 web tabanlıdır. İnternet olan her yerde kullanıma hazırdır. İster uzak sunucudan ister kurum sunucusu üzerinden çalışma seçeneği vardır. E-Taşeron, kurum Bilgi İşlem servisinin talep edeceği teknik alt yapı ve standartlara tam uygundur. Harici bir yazılım uygulaması olarak kullanılabildiği gibi talep edilirse kuruma ait yazılımlarla entegrasyonu mümkündür.

Kullanımı Kolay Arayüzler

Modern çizgilere sahip, tertemiz arayüzler ile keyifli bir kullanım sunulmaktadır. E-Taşeron'u kullanabilmek için uzun uzun eğitimlere gerek yoktur. Genellikle kullanıcılarımız birinci gününde yazılımı çözer ve kullanmaya başlarlar. Ancak takıldığınız her noktada ister yazılım içinden canlı destek (Chat Support) uygulaması ile isterseniz uzak masaüstü (Desktop Support) bağlantısı ya da telefon ile uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz

Excel'den Aktarım İmkanı

E-Taşeron içerisinde yoğun veri girişi yapılan ekranlar (Taşeron işçi kayıtları, puantaj kayıtları, kıdem esas geçmiş çalışma kayıtları... vs.) için hazırlanmış, Excel'den aktarma seçenekleri mevcuttur. Bu sayede özellikle ilk kez sistemi kullanmaya başlayan kurumların ellerinde birikmiş yoğun veriyi E-Taşeron'a aktarmaları oldukça kolaydır