Taşeron İşçi Kadroya Geçiş

Taşeron İşçilerin Yapması Gerekenler

Çalışma Bakanlığı tarafından 01.01.2018 tarihinde yayınlanan bilgilendirme videosudur

ÖRNEK-2 Mahkemeye Sunuculacak Feragat Dilekçesi

ÖRNEK-2 MAHKEMEYE SUNULACAK FERAGAT DİLEKÇESİ Dilekçe Örneğinin; Adobe (.pdf) formatı için tıklayınız Word(.docx)formatı için tıklayınız Eğer işçinin İdareler aleyhine AÇMIŞ OLDUĞU DAVALAR VARSA, bu dilekçe ilgili mahkemelere verilecektir.

ÖRNEK-1 Davalardan Feragat Beyanı

ÖRNEK-1 İDARELER ALEYHİNE AÇMIŞ OLDUĞU DAVALARDAN VE/VEYA İCRA TAKİPLERİNDEN FERAGAT EDECEĞİNE DAİR BEYAN DİLEKÇESİ Başvuru formunun; Adobe (.pdf) formatı için tıklayınız Word(.docx)formatı için tıklayınız Eğer işçinin İdareler aleyhine AÇMIŞ OLDUĞU DAVALAR VARSA, bu davalardan feragat edeceğine dair beyan dilekçesini BAŞVURU EKİNDE verecektir. Eğer açılmış bir davası yoksa bu dilekçe verilmeyecektir.

ÖRNEK-3 İcra Müdürlüğüne Sunuculacak Feragat Dilekçesi

ÖRNEK-3 İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULACAK FERAGAT DİLEKÇESİ Dilekçe örneğinin; Adobe (.pdf) formatı için tıklayınız Word(.docx)formatı için tıklayınız Eğer işçinin İdareler aleyhine BAŞLATMIŞ OLDUĞU İCRA TAKİPLERİ VARSA, bu icra takiplerinden feragat edeceğine dair dilekçesini ilgili İcra Müdürlüklerine verecektir.

ÖRNEK-4 Taşeron İşçi Sulh Sözleşmesi Örneği

ÖRNEK-4 SULH SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ Sözleşme örneğinin; Adobe (.pdf) formatı için tıklayınız Word(.docx)formatı için tıklayınız Kadroya geçecek olan taşeron işçi ile İdare arasında imzalanacak sulh sözleşmesi örneği

Kadroya Geçiş Usul ve Esasları

375 SAYILI KHK GEÇİCİ MADDE 23 VE 24'ÜN UYGULAMA ESASLARI Usul ve Esasların; Adobe (.pdf) formatı için tıklayınız 01.01.2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar

Kadroya geçişle ilgili

sorularınızı iletin

Uzmanlarımız, mevzuatta yapılan değişiklikleri yakından takip etmektedir. İster kamu kurumu ister taşeron işçi olun, süreçle ilgili sorularınızı bize iletmek için lütfen E-Taşeron İletişim Bilgilerisayfamıza tıklayarak bizlere ulaşablirsiniz.