Temizlik Hizmeti (Personel)
Örnek Hakediş Raporu

Hakediş Ön Kapağı

Örnek Temizlik Hizmeti, Hakediş Ön Kapağı, Hakediş Raporu, M.Y.H.B.Y.Örnek No:4, hizmet alımı hakediş raporunda sözleşme konusu işe ait bilgiler, avanslar, iş artışları ve süre uzatımlarına ilişkin bilgilere yer verilen kapak sayfasıdır

Asgari Ücret Fiyat Farkı Hesabı

Örnek Temizlik Hizmeti Fiyat Farkı. Asgari ücret artışına bağlı olarak Hizmet Alımları Fiyat Farkı Esaslarının 6. maddesi uyarınca ihale tarihi ve uygulama ayında meydana gelen işverene ait brüt maliyet farkının hesaplandığı rapordur.

İşçi Aylık Çalışma Gün Sayıları

Örnek Temizlik Hizmeti İşçi Çalışma Gün Sayıları. Bu hakediş döneminde çalışan işçilerin hakedişe esas ve ücret bordrolarına esas olmak üzere çalışma gün sayıları ve eksik gün sayılarının bir özetinin olduğu rapordur

Hakediş Raporu

Örnek Temizlik Hizmeti Hakediş Raporu. M.Y.H.B.Y. Örnek No:4/10, bu hakedişe kadar gerçekleştirilen iş tutarı, fiyat farkı tutarı, bu hakediş tutarı ile kesinti ve mahsuplar ve yüklenici ödenecek tutarların gösterildiği rapordur

İşçi Puantaj Cetveli

Örnek Temizlik Hizmeti Puantaj Cetveli.İşçi puantajlarının tüm detaylarıyla girildiği rapordur. Hakediş ödemesine esas miktarlar bu rapor üzerinden belirlenir. Ayrıca eksik çalışma nedeniyle yapılacak kesintiler bu raporda gösterilir

İşçi Ücret Bordroları

Örnek Temizlik Hizmeti İşçi Ücret Bordroları. Bu hakediş döneminde çalışan işçilerin, puantaj verileri ihale şartnamesine göre Yüklenici tarafından hazırlanması gereken ücret bordrolarıdır

İşçi Ücretleri ve İşveren Maliyeti Tablosu

Örnek Temizlik Hizmeti, İşveren Maliyeti Tablosu. Sözleşme kapsamında çalıştırılan işçilerin ücretleri, vergileri, sigorta primleri ve işveren maliyetlerinin toplu olarak gösterildiği rapordur

Yapılan İşler Listesi

Örnek Temizlik Hizmeti Yapılan İşler Listesi. Metraj icmalinden gelen miktarların sözleşme birim fiyatları ile çarpıldığı ve bu hakedişe kadar gerçekleştirilen iş tutarlarının belirtildiği rapordur

Hakediş Ödemeler İcmali

Örnek Temizlik Hizmeti Hakediş İcmali. Bu hakedişe kadar gerçekleşen tahakkuk tutarları, kesinti ve mahsuplar ile Yükleniciye yapılan ödemelerin listelendiği rapordur.

Metraj İcmali - Yeşil Defter

Örnek Temizlik Hizmeti Metraj İcmali. Bu hakedişe kadar ve bu hakediş döneminde gerçekleştirilen işlerin miktarlarının (Ay, gün, saat, adet... gibi) fiyat ve tutar belirtilmeden yer verildiği rapordur.

Hakediş Özeti

Örnek Temizlik Hizmeti Hakediş Özeti. Bu hakedişe kadar yapılan işlerin her bir hakediş bazında tutarları, fiyat farkı tutarları ve toplam hakediş tutarlarının yer aldığı rapordur

Dizi Pusulası

Örnek Temizlik Hizmeti Dizi Pusulası. Bu hakediş raporu içinde yer alan belgelerin listesi, adedi ve sayfa sayılarına yer verilen rapordur. Başka bir ifadeyle hakediş raporunun içindekiler listesidir.

Diğer Örnek Hakediş Raporları

Araç Kiralama Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca ihale edilen "Sürücülü" veya "Sürücüsüz" araç - taşıt kiralama hizmet alımları. Araç kiralaması yapan tüm kamu kurumlarının Yüklenicilere ödedikleri aylık hakediş raporlarının hesaplanması ve web tabanlı sistem üzerinden araç sayısı, plaka, km verilerinin takip edilmesi ve daha birçok özellik...

Akaryakıt Alımı Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca alımı yapılan benzin, motorin, lpg - otogaz, kalorifer yakıtı vb. akaryakıt ürünleri alımı hakediş raporlarının hazırlanması. Akaryakıt Fiyat Farkı hesaplarının otomatik yapılması. EPDK günlük verilerinin sistemden takibi. Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) entegrasyonu ve daha birçok özellik...

Yemek - İaşe Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca ihale edilen yemek hazırlama, pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetlerinin hakediş raporlarının hazırlanması. Günlük tüketilen öğün sayılarının sisteme girilmesi. Ahçı, garson, bulaşıkçı vb. personelin puantajlarının takibi. Aylık tüketilen öğün sayısı üzerinden hakediş raporlarının otomatik olarak hazırlanması

Personel Servis Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca ihale edilen servis, personel taşıma hizmet alımları hakediş raporlarının hazırlanması. Otobüs, minibüs ve servis taşıtlarının bilgilerinin sisteme girilmesi. Güzergah, Sefer veya KM üzerinden hakediş ödeme imkanı. Günlük sefer sayılarında eksik ve fazla sefer girişi yapabilme ve daha birçok özellik...

Kent Temizliği Çöp Toplama Örnek Hakediş

Belediyeler tarafından ihale edilen kent temizliği, çöp toplama ve nakli hizmetleri hakediş raporlarının hazırlanması. Söz konu ihaledeki işçilik kalemlerinin puantajı, çöp toplama araçları, yol süpürme araçları puantajları ve takibi ile aylık yapılan temizlik hizmetinin hakediş raporunun hazırlanması

Enerji Alımları Örnek Hakediş Raporu

Kamu kurumlarınca serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı ihalelerinin hakediş raporlarının hazırlanması. Aylık tüketilen enerji miktarı üzerinden hesaplama yapılması. TUIK elektrik fiyat endekslerine göre Fiyat Farkı hesaplarının otomatik olarak yapılması

Kamu Kurumlarına Özel

Hakediş Uygulamaları

Kamu kurumlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale ettiği hizmet ve mal alımı işlerinin, sözleşme süresince ödenecek hakedişleri için geliştirilmiş yazılım sistemidir

Hakediş ödemesi için ihtiyaç duyulan ne varsa; raporlar, hesaplamalar, takip ve kontrol işlemleri, iş artışları, muayene ve kabul işlemleri... web tabanlı sistem üzerinden gerçekleştirilir

Web Tabanlı Sistemin Rahatlığı

Yükleme, kurulum derdi yok! USB Kilit yok! Verilerim kayboldu yok! E-Taşeron %100 web tabanlıdır. İnternet olan her yerde kullanıma hazırdır. İster uzak sunucudan ister kurum sunucusu üzerinden çalışma seçeneği vardır. E-Taşeron, kurum Bilgi İşlem servisinin talep edeceği teknik alt yapı ve standartlara tam uygundur. Harici bir yazılım uygulaması olarak kullanılabildiği gibi talep edilirse kuruma ait yazılımlarla entegrasyonu mümkündür.

Kullanımı Kolay Arayüzler

Modern çizgilere sahip, tertemiz arayüzler ile keyifli bir kullanım sunulmaktadır. E-Taşeron'u kullanabilmek için uzun uzun eğitimlere gerek yoktur. Genellikle kullanıcılarımız birinci gününde yazılımı çözer ve kullanmaya başlarlar. Ancak takıldığınız her noktada ister yazılım içinden canlı destek (Chat Support) uygulaması ile isterseniz uzak masaüstü (Desktop Support) bağlantısı ya da telefon ile uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz

Excel'den Aktarım İmkanı

E-Taşeron içerisinde yoğun veri girişi yapılan ekranlar (Taşeron işçi kayıtları, puantaj kayıtları, kıdem esas geçmiş çalışma kayıtları... vs.) için hazırlanmış, Excel'den aktarma seçenekleri mevcuttur. Bu sayede özellikle ilk kez sistemi kullanmaya başlayan kurumların ellerinde birikmiş yoğun veriyi E-Taşeron'a aktarmaları oldukça kolaydır