Toplu İş Sözleşmesi Fiyat Farkı Ödemeleri

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTIRAN KURUMLARIN DİKKATİNE!

Türkiye genelinde işçi sendikaları kamu kurumlarında yoğun bir şekilde faaliyet göstermekte ve taşeron işçileri üye yapmaktadır. Neticesinde ortaya çıkan toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan ücret zamları ise İdarelerce ihale sözleşmesine ek olarak fiyat farkı şeklinde ödenmektedir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI FİYAT FARKLARI

Bildiğiniz üzere, taşeron işçilere sendika üyeliği, toplu iş sözleşmesi hakkı verilmiş olup, neticesinde ortaya çıkacak olan ücret zamlarının İdarelerce fiyat farkı olarak ödenmesi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. İlgili yasal düzenlemeler:
6552 sayılı Torba Yasa ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8’nci maddesinde yapılan değişiklik (11.09.2014) ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik” (17.03.2015) kapsamında, İdarelerce fiyat farkı ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

Firmanın Yaptığı Hesaplar Sizce Doğru Mu?

E-Taşeron Kullanın, Hatalı Ödeme Yapmayın!

Yüksek Hakem Kurulu Kararlarının Uygulanması

Çalışma Bakanlığı Yüksek Hakem Kurulu tarafından verilen karar neticesinde, kamu işveren sendikasının taraf olduğu ve İdarece bütçesinden ödenecek toplu iş sözleşmesi fiyat farkı işlemleri ve işçilere yönelik diğer işlemleri gerçekleştirilir.

İhale Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesi

E-Taşeron, ihale sözleşmesine göre hesaplanacak fiyat farkı tutarları ile toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkı tutarlarını ayrı ayrı hesaplar. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı fiyat farkı ödemelerine esas olmak üzere, işçi ve işveren maliyetleri "işçi bazında" tek tek takip edilebilir.

Fazla Çalışma Mesai Ücretleri

Toplu iş sözleşmesi ile arttırılan fazla çalışma ücretleri, otomatik olarak hesaplanır. İhale sözleşmesinin üzerinde olan kısımları ise işçi bordrolarında ve toplu iş sözleşmesi fiyat farkı raporlarında gösterilir.

Ücret Zamlarının Hesaplanması

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret zamlarının tümünü hesaplar. Seyyanen ve yüzdelik ücret farkları ile asgari ücrete bağlı artışları ilgili dönem farklılıkları dikkate alınarak, mevzuata %100 uygun olarak hesaplanır.

Yıllık İzinler

Toplu iş sözleşmesi ile birlikte daha fazla sayıda gün olarak kullanılacak yıllık izin hakları işçilere uygulanır. Böylece yürürlük süresince işçilerin yıllık izin kullanımında hata yapılmasının önüne geçilir.

İşçi Bordrolarının Hesaplanması

Toplu iş sözleşmesi gereğince, işçilere yapılacak tüm ödemeler bordroya yansıtılır. İhale sözleşmesine göre asgari ücretin %.. fazlası olarak sabitlenmiş ücret üzerine eklenen tutarlar ayrıca gösterilir. Böylelikle Yükleniciye yapılacak fiyat farkı ödemesine ek olarak, işçilere toplu iş sözleşmesi nedeniyle yapılan brüt ve net ödemeler İdarelerce hesaplanmış olur.

Sosyal Yardım Ödemeleri

Çocuk Yardımı, Öğrenim Yardımı, Yakacak Yardımı, Doğum, Evlenme ve Ölüm Yardımı, Doğal Afet Yardımı... gibi her türlü sosyal yardımların işçilere yönelik ödenmesi ve fiyat farklarına yansıtılması.

Kıdem Tazminatı Ödemeleri

Toplu iş sözleşmesi ile otuz günün üzerinde belirlenen kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin hesaplamaların yapılması.

Yükleniciye Yapılacak Ödemeler

Toplu iş sözleşmesi nedeniyle, Yükleniciye yapılacak fiyat farkı ödemesine ilişkin "Fiyat Farkı Hesap Raporu" otomatik olarak hazırlanmaktadır.

İkramiye Ödemeleri

Toplu iş sözleşmesi gereğince, işçilere yapılacak tüm ikramiye ödemeleri, ilgili aylarda otomatik olarak hesaplanır ve fiyat farkı hesaplarına yansıtılır.

E-Taşeron

Hakediş Yazılımı

Taşeron işçi çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet alımı hakediş ödemeleri, fiyat farkı hesapları, taşeron işçi özlük haklarının takibi, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ilave fiyat farkları ve mevzuat gereğince yürütülecek diğer işlemler için web tabanlı yazılım uygulamasıdır.


Detaylı Bilgi Almak İçin

Kurumunuza Özel Seminer

Türkiye'nin 81 ilinde kamu kurumlarına yönelik olarak ihale sözleşmeleri ve hakediş ödemelerine ilişkin ücretsiz mevzuat seminerlerimiz devam etmektedir. Siz de kendi kurumunuzda ücretsiz seminer düzenlenmesini istiyorsanız, lütfen bize ulaşınız.

Bize Ulaşın

Seminer taleplerinizi ve iletişim bilgileri için lütfen buraya tıklayınız.